ارتباط با ما

آدرس:
شرکت عصربازی
خیابان ولیعصر – پایینتر از میدان ولیعصر – مجتمع کامپیوتر ولیعصر-نیم طبقه اول -وحد ۸۴ .

 برای پشتیبانی بازی ها اینجا کلیک کنید

ایمیل فروش:
asrebazip@yahoo.com
ایمیل مدیریت سایت :
info@asrebazi.com
ایمیل مدیریت شرکت :
takinbazinama@yahoo.com
تلفن:
۸۸۸۰۷۱۹۵-۶-۸۸۸۰۷۲۳۵  
فکس:
داخلی ۴

موقعیت شرکت روی نقشه

تمامی حقوق برای عصربازی محفوظ است و توسط آی آر سرورز پشتیبانی شده است.